fbpx


LA RIVE S.A. – SOS UKRAINA

Działania pomocowe dla Ukrainy w partnerstwie z Polską Akcją Humanitarną

LA RIVE S.A. poza działalnością biznesową, produkcyjną i handlową, od lat angażuje się w działania prospołeczne, wspierając inicjatywy sportowe, kulturalne, socjalne i przede wszystkim – charytatywne, realizując je jako istotną część Strategii CSR.
Od kwietnia 2022 roku jesteśmy również partnerem PAH (Polskiej Akcji Humanitarnej) w ramach programu SOS UKRAINA, istotnie wspierając działania pomocowe PAH skierowane do obywateli Ukrainy bezpośrednio w ich, objętym wojną, kraju.

Co możliwe było do zrealizowania podczas misji stałych PAH w 2022 roku dzięki wsparciu świata biznesu w ramach programu SOS UKRAINA? Raporty z działań przedstawiamy poniżej.