fbpx


LA RIVE S.A. – Informacje dla Akcjonariuszy

Ogłoszenia spółki

Spółka LA RIVE S.A. informuje:

16.12.2020 r.

Szanowni Państwo,

Zarząd spółki La Rive Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu (dalej „Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Grudziądzu, pod adresem: Składowa 2-6, 86-300 Grudziądz.

Niniejsze wezwanie jest piątym wezwaniem z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

Z poważeniem

Mariusz Szymula

Prezes Zarządu La Rive S.A.

—-

26.11.2020 r.

Szanowni Państwo,

Zarząd spółki La Rive Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu (dalej „Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Grudziądzu, pod adresem: Składowa 2-6, 86-300 Grudziądz.

Niniejsze wezwanie jest czwartym wezwaniem z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

Z poważeniem

Mariusz Szymula

Prezes Zarządu La Rive S.A.

—-

10.11.2020 r.

Szanowni Państwo,

Zarząd spółki La Rive Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu (dalej „Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Grudziądzu, pod adresem: Składowa 2-6, 86-300 Grudziądz.

Niniejsze wezwanie jest trzecim wezwaniem z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

Z poważeniem

Mariusz Szymula

Prezes Zarządu La Rive S.A.

—-

13.10.2020 r.

Szanowni Państwo,

Zarząd spółki La Rive Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu (dalej „Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Grudziądzu, pod adresem: Składowa 2-6, 86-300 Grudziądz.

Niniejsze wezwanie jest drugim wezwaniem z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

Z poważeniem

Mariusz Szymula

Prezes Zarządu La Rive S.A.

—-

25.09.2020 r.

Szanowni Państwo,

Zarząd spółki La Rive Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu (dalej „Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Grudziądzu, pod adresem: Składowa 2-6, 86-300 Grudziądz.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

Z poważeniem

Mariusz Szymula

Prezes Zarządu La Rive S.A.

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula Informacyjna RODO dla Akcjonariuszy LA RIVE S.A.

Kontakt dla Akcjonariuszy