CONTACT DETAILS

LA RIVE S.A.
ul. Składowa 2-6
86-300 Grudziądz

Office
tel. +48 56 45 14 200
fax +48 56 45 14 202

Sales department
email: eksport@larive.pl

CONTACT FORM

Select a destination from the list below

Message:

Send

LA RIVE Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Składowa 2-6, 86-300 Grudziądz wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS VII Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Toruniu, pod numerem KRS 0000290290 o kapitale zakładowym w wysokości 500.000 zł wpłaconym w całości. Regon 871685584, NIP 876-22-33-480, Bank Pekao S.A. I/O Grudziądz nr konta 13 1240 3998 1111 0000 4152 8516

CONTACT DETAILS

LA RIVE Spółka Akcyjna
ul. Składowa 2-6
86-300 Grudziądz
tel. +48 56 45 14 200
fax: +48 56 45 14 202
e-mail: marketing@larive.pl

NEWSLETTER

Join our newsletter
and get our latest news and offer.

CATALOG

VIEW ONLINE  /  DOWNLOAD

COPYRIGHT © 2018  |  LA RIVE S.A.