THE HERO

THE HERO
Eau de toilette 100 ml

THE HERO

eau de toilette 100 ml

 

LA RIVE HERO is a refreshing, masculine, sensual fragrance aimed at men with unlimited freedom spirit. It gives the wearer a clean and classy scent.

TOP NOTES: lemon, orange, bitter grapefruit

HEART NOTES: vetiver, patchouly, geranium, black pepper

BASE NOTES: oakmoss, benzoin, leather notes, smoky

 


 

LA RIVE  Spółka  Akcyjna z siedzibą  przy ul. Składowa 2-6,  86-300 Grudziądz wpisana do Rejestru Przedsiębiorców  KRS VII Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Toruniu, pod numerem KRS 0000290290 o kapitale zakładowym w wysokości 500.000 zł wpłaconym w całości.  Regon 871685584, NIP 876-22-33-480, Bank Pekao S.A. I/O Grudziądz nr konta 13 1240 3998 1111 0000  4152 8516

tel. + 48 56 4514200, fax 56 4514202,